اردیب (ارابه) نگین کویر

سالروز ازدواج حضرت فاطمه (س) وامام علی (ع) مبارک باد.