اردیب (ارابه) نگین کویر

همایش بزرگ( جشن ستارگان)در شهرستان خوروبیابانک

چند روزی است اطلاعیه هایی با عنوان همایش بزرگ جشن ستارگان در شهر خور توسط آموزش و پرورش نصب گردیده است که ستارگان فوق را دانشجویان.فرهنگیان علما شعرا و رتبه های زیر 2000 کنکور،هنرمندان،دولتمردان،دانشجویان در حال تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا،استادان حوزه و دانشگاه  و صاحبان تالیف شامل می شود البته جهت معرفی ستارگان شماره تلفن هایی جهت تماس با آموزش و پرورش خور ذیل اطلاعیه ها آمده است.

 باتشکروقدردانی از دست اندرکاران  اردیب نگین کویربرای برپایی مفیدترهمایش چند نکته رایادآور می شود:

١-بااطلاع رسانی وسیع ازتمامی نیروهای شهرستان وروستاهای تابعه دعوت شود.

٢-زمان ومکان مناسبی برای برپایی همایش درنظر گرفته شود.