اردیب (ارابه) نگین کویر

تغییر نام و آدرس وبلاگ"افق اردیب"

با سلام

در سال جدید و زین پس وبلاگی به نام افق اردیب با آدرس قبلی را مشاهده نخواهید نمود. علاقه مندان می توانند به وبلاگ "آبشکوه" و به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.

آدرس وبلاگ جدید: