اردیب (ارابه) نگین کویر

نقدی بر عملکرد بخشدار محترم شهرستان خوروبیابانک از دیداردیب نگین کویر

دربدو ارزیابی، شرح وظایف بخشداریها را که زیر مجموعه فرمانداری می باشند رادرقسمت (ادامه مطالب)  بیان میکنیم و سپس به ارزیابی مواردی از آن به عنوان شاخص که بارنگ قرمز مشخص شده اند می پردازیم .

 

با توجه به شرح وظایف بیان شده  در قسمت( ادامه مطالب )در مورد عملکرد بخشداری شهرستان خوروبیابانک در زمینه امور نظارت و بازرسی، امور اقتصادی و فرهنگی بخش، تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی، بسیار ضعیف بوده و جای تامل و کار مضاعف دارد (این نکات در متن وظایف بخشدار با رنگ قرمز مشخص شده است) امید می رود  در جهت بهبود و ارتقائ سطح کیفی و معیشتی شهرستان گام بردارند.

 

درخاتمه چند نکته و سخن با بخشدار محترم :

·         سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همکاری شوراهای اسلامی چگونه بوده است؟ فقط در زمان ورود نماینده محترم مجلس بطور سالانه یک بار آن هم در معیت ایشان بعنوان همراه و باز آنهم بطور اتفاقی و انتخابی در روستاها

·         موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشارکت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد؟  عدم حضور بخشدار و یا نماینده ایشان در چند جلسه شورای روستاهای جنوبی حتی بصورت نمادین

·         پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی؟ آیا پیگیری صورت گرفته یا تمام بودجه ها از چوپانان به سمت نایین خرج شده است؟ شماچه مقاومت و در خواستی داشته اید ؟؟؟ چرا نباید منطقه خوروبیابانک دارای حتی یک کارخانه دولتی باشد؟ چرا معادن منطقه از پرسنل غیربومی بهره برده، در صورتی که جوانان بومی بیکار هستند؟

·         تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی???سالی یکبار در معیت نماینده محترم شهرستان آنهم برای نیم ساعت ؟؟؟

·         مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصاد محلی ؟؟؟

·         نظارت در ایجاد سرویسهای حمل و نقل بین روستاها، حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل

·         نظارت در ساختن راهها بویژه راههای فرعی و تاسیس پارکها ، باشگاهها. آیا در مورد تردد ماشینهای سنگین که ثروت منطقه حتی سنگ و خاک آن را به تبره کشیده اند، اقدامی نباید صورت بگیرد؟ واقعا فکر نمی کنید در حق مردم آن ناحیه جفا می شود؟ شما نمی توانسته و نمی توانید از این ماشینهای سنگین عوارضی برای ترمیم جاده هایی که خراب می کنند اخذ کنید؟ بقیه نواحی چه تمهیداتی درنظر گرفته اند؟ تا بحال تحقیق کرده اید؟؟؟؟

·         نظارت در حفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی و تشریک مساعی با مسئولان امر؟؟؟

·         سرکشی مرتب به کلیه روستاهای واقع در حوزه بخش و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان روستاها و کوشش در تامین خواسته های آنان ؟؟؟

·         نظارت در امور انجمنهای ده ؟؟؟

جناب آقای بخشدار، موارد یاد شده گوشه ای از دغدغه های اهالی منطقه می باشد که از طریق اردیب نگین کویر بازگو گردید. به امید موفقیت روزافزون شما در خدمتگزاری به مردم شریف منطقه، تعالی و سربلندی شما آرزوی ماست.

دست در دست هم دهیم به مهر         میهن خویش را کنیم آباد


بخشداری ها

الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :

·         اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش

·         جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری

·         شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش

·         شرکت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسی:

·         اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

·         سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همکاری شوراهای اسلامی

·         موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشارکت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد

·         نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش

ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

·         پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

·         تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش

·          بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری

·          پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش

·          اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

د ) امور اجتماعی :

·         رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سرکشی از خانواده های مستمند و محروم بخش

·         تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه

·         پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش

·         دست یابی به اطلاعات کامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش

·         برقراری ارتباط نزدیک با مئولین بخش

·         تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش

·         برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش

·         بررسی نیازها و مشکلات روستائیان

·         انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق

  شرح وظایف بخشدار

1- حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت
2- مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصاد محلی
3- ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل
4- اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها
5- نظارت بر تامین و فراوانی و مرغوبیت خواروبار و مایحتاج عمومی با جلب همکاری بخش خصوصی
6- مراقبت در امور مربوط به سپاهیان انقلاب و فراهم آوردن تسهیلات لازم در انجام وظایف آنان

7- مراقبت نسبت به امور آموزشی خاصه در امر تعلیمات ابتدائی و جلب همکاری اهالی در امر پیکار به بی سوادی
8- مراقبت در پیشرفت امور مربوط به تربیت بدنی و پیشاهنگی و همکاری در تهیه و تدوین زمین و وسایل مورد نیاز
9- نظارت در امر بهداشت و بهداری بویژه نسبت به بیماریهای همه گیر و ناشناخته واعلام فوری به فرمانداری و سازمانهای مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین بهداری
10- نظارت درامر کشاورزی و دامپروری

11- تشریک مساعی با مسئولان امر برای تشکیل و برقراری خانه های اصناف و فرهنگ روستایی
12- بررسی و تهیه پیشنهادهای امر برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه
13- نظارت در ساختن راهها بویژه راههای فرعی و تاسیس پارکها ، باشگاهها و نظایر آن از طریق تشویق مردم به خودیاری
14- نظارت در حفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی و تشریک مساعی با مسئولان امر
15- مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمانها و جمعیتهای خیریه
16- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد واحدهای دولتی مورد نیاز در بخش به منظور رفع نقائض و احتیاجات واحدهای موجود
17- رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شکایات شاکی باستثنا مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضائی اس-ت
18- نظارت در مسائل مربوط به ترفیه حال کارکنان دولت در سطح بخش از قبیل ایجاد باشگاهها و نظایر آن
19- تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت ماموریت جهت اداره آرشیو و گزارشهای وزارت کشور و کسب اطلاع درباره شخصیتهای محلی
20- تشویق و ترغیب مردم به امر خودیاری و مشارکت آنان در امور محلی و واگذاری کار مردم به مردم

21- سرکشی مرتب به کلیه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان روستاها و کوشش در تامین خواسته های آنان
22- انجام انتخابات مجلسین طبق قانون وآئین نامه های مربوطه
23- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئین نامه های مربوطه
24- انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی که در قوانین مربوط مقرر است

25- نظارت در امور انجمنهای روستا
26- بررسی و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت کارکنان بخشداری و شهرداریها حوزه بخش و تهیه پیشنهاد لازم برای بالا بردن سطح مهارت و کارائی آنان
27- اجرای وظایفی که قانون وظیفه عمومی بعهده بخشداران محول کرده است
28- مراقبت در حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال
29- تشکیل مرتب شورای عمرانی بخش برای اجرای وظایف مقرره و همچنین شورای اداری بخش ازنظر هماهنگ کردن فعالیتهای دستگاههای دولتی در جهت سیاست عمومی دولت

30- نظارت در امور شهرداریها ی حوزه بخش طبق قانون شهرداری
31- نظارت در ایجاد سرویسهای حمل و نقل بین روستاها حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل
32- انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشنهای ملی و اعیاد مذهبی
33- ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه بخش و انجام تشریفات مربوطه
34- مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه
35- نظارت در امور جهانگردی و جلب سیاحان
36- انجام وظایفی که قوانین و مقررات مربوط درباره اتحادیه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها برای بخشدار مقرر داشته است
37- مراقبت در حسن جریان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سریع و دقیق دستورهای اداره که از طرف مقامات مافوق صادر گردیده است
38- دریافت و کشف و تهیه و ارسال نامه های محرمانه و تلگرافهای رمز و اسناد محرمانه
39- تهیه و تنظیم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غیر منقول فرمانداری
40- بررسی و برآورد اعتبارات مورد نیاز بر حسب دستورالعملهای ابلاغی از طرف استانداری به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسلیم و نگهداری حسابهای مربوطه
41- گزارش وقایع بخش به فرمانداری بطور مرتب
42- اجرای وظایفی که قانون نظام صنفی بعهده بخشدار محول کرده است