اردیب (ارابه) نگین کویر

حسینیه وموسسه خیریه صاحب الزمان (عج)

خبری خوش برای تمام همشهریان عزیز مقیم تهران

 

آری خواستن توانستن است

 

با مددو استعانت از حضرت مهدی صاحب الزمان  (عج) وهمت هیئت امناوکمک تمامی همشهریان وافراد خیرحسینیه ای به مساحت تقریبی 170 متر واقع در خیابان 17شهریور خیابان طیب کوچه کشمیری خریداری گردید.درضمن به اطلاع کلیه همشهریان می رساند اولین جلسه هیئت روز سه شنبه 7/2/89 مصادف با شب شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) بر پا می باشد .اردیب نگین کویر از طرف هیئت امنااز تمامی شماعزیزان جهت حضور درمراسم  دعوت می نماید.

مکان:خیابان 17شهریور –نرسیده به میدان خراسان –خیابان طیب کوچه کشمیری

           حسینیه وموسسه خیریه حضرت صاحب الزمان (عج)

اهالی اردیب  مقیم مرکز

 

اردیب نگین کویر : هر چنداین اقدام دیر رخ داده اما بسیار خرسندیم واحساس غرور می کنیم به دست اندرکاران این امر(خیرین-بانیان و تک تک عزیزان که دراین امرسهیم بوده اند ) خسته نباشید عرض نموده وبرای ایشان آرزوی موفقیت وبهروزی دارد.

 

دست در دست هم دهیم به مهر        اردیب خویش  را کنیم آباد