اردیب (ارابه) نگین کویر

سخنی با سرپرست فرمانداری شهرستان خوروبیابانک

جناب آقای فیروزی

سرپرست محترم فرمانداری شهرستان خوروبیابانک

با اهدای سلام و دعای خیر

خسته نباشید

از شواهد و اخبار مطلع شدیم پس از سفر  استاندار محترم استان اصفهان جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی شما تصمیم گرفته اید از ماشین در اختیار برای سرکشی به روستاهای اطراف استفاده نمایید.که جای بسی سپاس و تشکر دارد. اخیرا از روستای شهید پرور چاه ملک آن هم پس از نامه خانواده های معظم شاهد این روستا به استاندار محترم استان اصفهان دیدن نموده و از نزدیک با این خانواده ها ملاقات نمودید که اگر جنبه سفارش و دستور اداری از مافوق نداشته، جای بسی تشکر دارد .

جناب آقای فیروزی

 توقع اهالی شهرستان خوروبیابانک مخصوصا روستاهای تابعه از شما بعنوان نیروی بومی و صادق بیش از این می باشد منطقه خوروبیابانک برای پیشرفت و تعالی تلااش مضاعفی را میطلبد .تابحال اکثر منابع و امکانات بدلیل دوری راه  و .... تا به انارک می رسید تمام می شد و بدلیل عدم پیگیری مسئولان محترم ویا پشت کار بیشتر اهالی شهرستان نائین وانارک تمام کارخانه ها و منابع استانی در این مناطق سرمایه گذاری شده است.

لذا خواهشمنداست با استعانت از این بیت سعدی شیرازی:

     دریاب کنون که دولتت هست به دست           کین دولت وملک می رود دست به دست

 قدر خود و مردم روستانشین را بدانید شماکه از همان آب و خاک هستید خودتان قضاوت کنید نسبت به انارک ونائین و بافران و....توانسته اید برای منطقه مثمرثمر واقع شوید خودتان قضاوت کنید:

- حدودا 15 تا 16 روستا ظرفیت احداث یک کارخانه صنعتی نداشته ؟ آیا شما بعنوان بخشدار منطقه و اکنون سرپرست فرمانداری بعنوان یک فرد بومی اقدامی کرده اید؟

-شما از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی (آقایان رضوی و حسنی)که اکثرا رای آقایان محترم از آن ناحیه بوده است چنین درخواستی را داشته اید؟

- چرا در برابر این آقایان کوتاه آمدید؟شما نماینده دولت عدالت محور هستید باید در قبال کارهایتان پاسخگو باشید.

- در بکارگیری نیروهای بومی در شرکت پتاس و سایر معادن سنگ چه اقداماتی داشته اید؟

-تا به حال چند مرتبه از روستاهای شهرستان بازدید داشته اید و درد دل مردم راشنیده اید؟برای حل کدامیک از مشکلات روستاها از جمله فروش مدرسه موقوفه اردیب و همچنین مشکل آب ایراج و ... اقدام نموده اید؟

و .....

جناب آقای فیروزی  این قافله عمر عجب میگذرد

تمام این پست و مقامها گذران است و خوبیها و نیکی ها پابرجاست اگر من و شما به فکر آب و خاک خود نباشیم غریبه کاری برای ما نمی کند، فقط خاک و سنگ آن را به تبره کشیده و تاوان خسارت آن برای منطقه باقی خواهد ماند.

خدایا چنان کن سرانجام کار             تو خشنود باشی و ما رستگار

   و من ا... التوفیق