اردیب (ارابه) نگین کویر

مانده ام حیران وتنها یاعلی موسی الرضا

مانده ام حیران وتنها یاعلی موسی الرضا

درمیان شهر غمها یاعلی موسی الرضا

بسته ام نذر ودخیلم را به پای حرمت

تا شود دردم مداوا  یاعلی موسی الرضا

من نگاهم بر زر و زیور زدنیا بسته ام

دل در حرمت مانده بجا یاعلی موسی الرضا

تو کریمی ورحیمی ضامن آهو شدی

دخیلم بر تو بهر رضا یاعلی موسی الرضا

عباس ثابتی

 


دل گویه

 

تو غریب الغربایی تو معین الضعفایی

                         تو انیس دل ما و شافع روز جزایی

 

تو پناه بی پناهان علی موسی الرضایی

                      چه شود زروی رحمت نظری بمانمایی

 

با نگاه برضریحت عمق جانم راصفایی

                         به فدای بارگاهت آقاجان تودلربایی

 

من اسیرومستمندم ، تومعین الضعفایی

                      چه شود زروی رحمت نظری بمانمایی

 

  "عباس ثابتی "


کودکان بی سرپرست شیرخوارگاه آمنه

دستش را بگیر

بگذار با قدم‌هایی‌ که به سویِ تو می‌‌آید
از خودش دور شود

شاید نمی‌‌دانی‌

آغوش تو گاهی معجزه ی زندگیست....
 
 
     خدایا کمک کن تا از خرقه منیت بدرآییم وروحمان را در پرواز بپرورانیم.
 
ارابه اردیب

مانده ام حیران وتنها یاعلی موسی الرضا

درمیان شهر غمها یاعلی موسی الرضا

بسته ام نذر ودخیلم را به پای حرمت

تا شود دردم مداوا  یاعلی موسی الرضا

من نگاهم بر زروزیور زدنیا بسته ام

دل در حرمت مانده بجا یاعلی موسی الرضا

تو کریمی ورحیمی ضامن آهو شدی

دخیلم بر تو ازبهر رضا یاعلی موسی الرضا

 

عباس ثابتی

نویسنده : عباس ثابتی : ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

یاعلی موسی الرضا

مانده ام حیران وتنها یاعلی موسی الرضا

درمیان شهر غمها یاعلی موسی الرضا

بسته ام نذر ودخیلم را به پای حرمت

تا شود دردم مداوا  یاعلی موسی الرضا

من نگاهم بر زروزیور زدنیا بسته ام

دل در حرمت مانده بجا یاعلی موسی الرضا

تو کریمی ورحیمی ضامن آهو شدی

دخیلم بر تو ازبهر رضا یاعلی موسی الرضا

عباس ثابتی


 

نویسنده : عباس ثابتی : ٩:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
Comments نظرات () لینک دائم

گویند که چله است چله چه چله ایست چهل روز به ماتمیم ، مولایمان چه شد

لبیک یاحسین

(سبک صدبندمحتشم)

باز آمد اربعین ،  مولایمان چه شد

یاران بسر زنید ،  مولایمان چه شد  

گویند که چله است چله چه چله ایست

چهل روز به ماتمیم  ، مولایمان چه شد

در ماتم حسین جان را فدا کنیم

لبیک یاحسین ،مولایمان چه شد

غم همره عزا ، با کاروان رسد

 ارباب بی کفن ،مولایمان چه شد

یک اربعین زداغ تو و اهل بیت تو

آه از جگر کشیم ،مولایمان چه شد

 

"عباس ثابتی"

 


السلام علیک یاساقی العطاشی

 

ابوالفضل ای وفاپرورده عشق
ابوالفضل ای همیشه زنده عشق

ابوالفضل ای توزینت بخش ایثار
ابوالفضل ای علمداروسپهدار

توشیرمرد علی، یل ام البنینی
به جز راه حسین راهی نبینی

تویی سردار نام آور ابوالفضل
تویی  دلدار  رزم آور ابوالفضل

بنازم  من بنامت  یاابوالفضل
که عباسم غلامت یا ابوالفضل

شعر:عباس ثابتی


مانده ام حیران وتنها یاعلی موسی الرضا

مانده ام حیران وتنها یاعلی موسی الرضا

درمیان شهر غمها یاعلی موسی الرضا

بسته ام نذر ودخیلم را به پای حرمت

تا شود دردم مداوا  یاعلی موسی الرضا

من نگاهم بر زر و زیور زدنیا بسته ام

دل در حرمت مانده بجا یاعلی موسی الرضا

تو کریمی ورحیمی ضامن آهو شدی

دخیلم بر تو بهر رضا یاعلی موسی الرضا

عباس ثابتی


چه شود زروی رحمت نظری بمانمایی

 

تو غریب الغربایی تو معین الضعفایی

تو انیس دل ما و شافع روز جزایی

تو پناه بی پناهان علی موسی الرضایی 

چه شود زروی رحمت نظری بمانمایی

 

با نگاه برضریحت عمق جانم راصفایی

به فدای بارگاهت آقاجان تودلربایی

من اسیرومستمندم ،توسلطان الرضایی

چه شود زروی رحمت نظری بمانمایی

عباس ثابتی


زینت دین و کریم آل طاهاست،حسن

 
 

 

زینت دین و کریم آل طاهاست،حسن           جانشین علی و زاده زهراست ،حسن

پاسبان و حافظ  تشیع آل علی است             حامی و تکیه گه ام ابیهاست ،حسن


سرور و سید جوانان اهل بهشت                  گل سر سبد گلشن مولاست ،حسن

صالح دین وشریعت به هنگام جفا                  پرورش یافته دامن زهراست ،حسن 

 

 عباس ثابتی

 


ابوالفضل ای وفاپرورده عشق

ابوالفضل ای وفاپرورده عشق
ابوالفضل ای همیشه زنده عشق
ابوالفضل ای توزینت بخش ایثار
ابوالفضل ای علمداروسپهدار
توشیرمرد علی، یل ام البنینی
به جز راه حسین راهی نبینی
تویی سردار نام آور  ابوالفضل
تویی  دلدار  رزم آور ابوالفضل
بنازم  من بنامت  یاابوالفضل
که عباسم غلامت یا ابوالفضل

شعر:عباس ثابتی


(ارابه=اردیب )

إرابه

به دیوانخانه مانا، به آن قلاع پابرجا

به آن مسجدشبستانت،به آن دشت نمایانت

به غیرت جوانانت ،شهیدان وعزیزانت

به حرمت بزرگانت، به یاد آن نیاکانت

رسا گویم   بسا گویم زجان گویم

ألا إرابه زیبا ترا من دوست می دارم

 

نوشته اند به دورانها، مورخان دور ازما

ستخری،ابن خردادبه،مقدسی،ابوحوقل

عظیم تر ناصرخسرو ، ز إرابه ،ز إرابه

سه ده مانده ازآنِ ما بیاذق جرمق وإرابه زیبا

رسا گویم   بسا گویم زجان گویم

ألا إرابه زیبا ترا من دوست می دارم

 

به آب انبار وته شیرت به سرداران شیرگیرت

به ده بن وبه آن ده سر به آن سروان چون افسر

به آن مردان نام آور چو میرزا جعفراردیبی مُدبَر

که منشی ناصرالدین شه شد به دربار از همه سرشد

حسن بیک نامی دیگر که دیوانش شود دفتر

رسا گویم   بسا گویم زجان گویم

ألا إرابه زیبا ترا من دوست می دارم

 

عباس ثابتی

إرابه :اردیب .

وجه تسمیه :مرکب از دو کلمه  إرا+ به :جایی که از إرا بهتراست .


(ارابه=اردیب )

إرابه

به دیوانخانه مانا، به آن قلاع پابرجا

به آن مسجدشبستانت،به آن دشت نمایانت

به غیرت جوانانت ،شهیدان وعزیزانت

به حرمت بزرگانت، به یاد آن نیاکانت

رسا گویم   بسا گویم زجان گویم

ألا إرابه زیبا ترا من دوست می دارم

 

نوشته اند به دورانها، مورخان دور ازما

ستخری،ابن خردادبه،مقدسی،ابوحوقل

عظیم تر ناصرخسرو ، ز إرابه ،ز إرابه

سه ده مانده ازآنِ ما بیاذق جرمق وإرابه زیبا

رسا گویم   بسا گویم زجان گویم

ألا إرابه زیبا ترا من دوست می دارم

 

به آب انبار وته شیرت به سرداران شیرگیرت

به ده بن وبه آن ده سر به آن سروان چون افسر

به آن مردان نام آور چو میرزا جعفراردیبی مُدبَر

که منشی ناصرالدین شه شد به دربار از همه سرشد

حسن بیک نامی دیگر که دیوانش شود دفتر

رسا گویم   بسا گویم زجان گویم

ألا إرابه زیبا ترا من دوست می دارم

 

عباس ثابتی

إرابه :اردیب .

وجه تسمیه :مرکب از دو کلمه  إرا+ به :جایی که از إرا بهتراست .


یاعلی موسی الرضا

یاعلی موسی الرضا

مانده ام حیران وتنها یاعلی موسی الرضا

درمیان شهر غمها یاعلی موسی الرضا

بسته ام نذر ودخیلم را به پای حرمت

تا شود دردم مدوا  یاعلی موسی الرضا

من نگاهم بر زروزیور ،زدنیا بسته ام

دل کنار حرمت مانده بجا یاعلی موسی الرضا

تو کریمی ورحیمی ضامن آهو شدی

دخیلم بر تو از بهر رضا یاعلی موسی الرضا

عباس ثابتی

نویسنده : عباس ثابتی : ٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
Comments نظرات () لینک دائم

چه شود که گاه گاهی نظری بمانمایی

رخ ماه تو نهان و به حضور جان مایی

چه شود گرازکرامت نظری بما نمایی

به خدانمانده طاقت زغم و درد جدایی

چه شود که گاه گاهی نظری بمانمایی

تو کریمی تو رحیمی تو امیر دل مایی

چه شود زبعدهجرت توزپرده رونمایی

به فراق وانتظارت سپری شده جوانی

چه شود بگوشه چشمی نظری بمانمایی

 شاعر:عباس ثابتی


یاعلی موسی الرضا

مانده ام حیران وتنها یاعلی موسی الرضا

درمیان شهر غمها یاعلی موسی الرضا

بسته ام نذر ودخیلم را به پای حرمت

تا شود دردم مداوا  یاعلی موسی الرضا

من نگاهم بر زروزیور زدنیا بسته ام

دل در حرمت مانده بجا یاعلی موسی الرضا

تو کریمی ورحیمی ضامن آهو شدی

دخیلم بر تو بهر رضا یاعلی موسی الرضا

عباس ثابتی


مدح حضرت ابوالفضل (ع)

ابوالفضل ای وفاپرورده عشق
ابوالفضل ای همیشه زنده عشق
ابوالفضل ای توزینت بخش ایثار
ابوالفضل ای علمداروسپهدار
توشیرمرد علی، یل ام البنینی
به جز راه حسین راهی نبینی
تویی سقای نام آور ابوالفضل
تویی سردار، شیردلاور ابوالفضل
بنازم من بنامت ای ابوالفضل
که عباسم غلامت ای ابوالفضل

شعر:عباس ثابتی