اردیب (ارابه) نگین کویر

یادها وخاطره ها-دهه 60

ارابه اردیب

خداوند ایشان وهمسرشان را بیامرزاد.

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز          مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

نظر خواننده محترم :ایشان محمدعلی جعفری ملقب به مندلی کبری است که واقف درب اصلی حسینیه است خداوند رحمتش کنه.

اردیب نگین کویر:ضمن تشکر از شما ،آری  صداقت وسادگی ایشان در ذهنها ماندگار است .حیف که اردیب از وجود افرادی همچون او خالی شده است.

ارابه اردیب

از راست به چپ:1-مرحوم فریدون فریدونی-ناصر غلامرضایی (احمد)- علی جعفری (ابوالفضل)-مرحوم کربلایی رضا محتشم (باقر)-علیرضا موبد(حاج حسین)-؟-؟-محمود رفیع (علامه)


سند قدیمی ارزش املاک اردیب (ارابه) در قدیم

ارابه اردیب سند قدیمی ارزش املاک اردیب  در قدیم

این سند قدیمی مربوط به سال 1267 قمری مصادف با 1231شمسی (یکصدوشصت ودوسال قبل )می باشد.بیع شرطی است از حاجی میرزا جعفر اردیبی از درباریان ناصرالدینشاه قاجار که ده فنجان آب و  یک باغ که امروزه به "باغ سلخو "معروف است بمدت یک سال به مرحوم ابوالحسن یغما که در آن زمان معلم وآموزگار اردیب بوده است بمبلغ 2تومان وپنج هزار دیناررایج خزانه اجاره داده است.

نکته قابل توجه در این سند 1-میزان اجاره بهای مذکور در سند است که ارزش آب واملاک اردیب را بیانگر می باشد.2- ارزش وموقعیت روستاست که جهت یک اجاره بها تمام افراد سرشناس ومحترمین بیابانک  آن راممهور نموده اند این افرادعبارتنداز :حاجی سید میرزا مجتهد موسوی (قاضوی)- ملاحسین آخوند زفرقندی - محمد علی اسدا... - مصطفی قلی خان سهام السلطنه عامری-محمد رضابیک زفرقندی -علی نقی سلطان جندقی- حاج شاه مددبیک - میرزا احمدسلطان - اسدبیک (نیای خاندان عامری)ابن جعفرسلطان بن رضا زفرقندی -صادق بن حاج نقی خوری - علی اصغر بیک یاور (نیای خاندان غلامرضایی) - فرج ا... موسوی- یارمحمدبیک جرمقی (گرمه ای)-حاجی محمد علی مهرجانی - و......  .

درضمن قباله به خط حاجی میرزا جعفر اردیبی  برادر حاج عبدالعلی اردیبی می باشد.


قدیمیترین عکس دسته جمعی از علماء ورجال منطقه خوروبیابانک

این عکس قدیمیترین عکس دسته جمعی از علماء ورجال منطقه خوروبیابانک می باشد  که برای  سومین بار در وبلاگ درج می نمایم.توضیح اینکه اصل این عکس2 نسخه میباشدکه عکس درج شده برگرفته ازنسخه اصلی می باشد. 

اردیب نگین کویر عکس علماء ورجال بیابانک باقدمت یک قرن واندی

لطفاجهت مشاهده بهتر تصویرzoomصفحه تصویر رابه 200درصد افزایش دهید.

ردیف اول نشسته از چپ به راست :1-حاج غلامرضا شمسایی (مهرجان) 2-سید عبدالله علوی (فرخی) 3- شیخ علی فقیهی 4- میرزا عبدالرحیم رحمانی(خور)5-میرزا باقر پسر میرزاسید مصطفی طباطبایی 6-میرزا یوسف 7-خجسته غلامرضایی(خور)

ردیف 2 از چپ به راست: 1-شیخ محمدتقی مهرجانی(مهرجان) 2-کربلایی محمدآقا بیک زفرقندی (اردیب) (نیای نگارنده) 3-حاج منتخب آل داوود (پدرحبیب، اقبال یغمایی وادیب آل داود )4-میرزا محمود کیوان 5-میرزا هدایت

ردیف3 از چپ به راست: 1- محمد حسن کلانتر (فرخی) 2-رمضان میرزاعلی ایراجی (ایراج) 3-میرزا جلال گرمه ای (گرمه) 4- محمد ابراهیم بیک (اردیب) وبه روایتی عباس بیک مهرجانی 5-کربلایی حسن اردکانی 6-حاج فتح الله خدایی (ایراج) 7-علی حسن حاجی آبادی 8-رضایی برادر حاج فتح الله 9-سید ابرهیم بیاضه ای (بیاضه)


عکس قدیمی

ردیف اول نشسته ازراست به چپ:میرزاهادی فرمان-ابراهیم (کارگرهنر)-ملارضای انارکی

ایستاده ازراست: آقاگل (جهانگیرخان)ثابتی-محمدهنری-یغمایی-میرزاعلی نقی

یغمایی-حسن آقابیک زفرقندی  (ثابتی).


عکس قدیمی باقدمت یک قرن واندی سال از رجال وعلمای منطقه خوروبیابانک

اردیب نگین کویر

لطفاجهت مشاهده بهتر تصویرzoomصفحه تصویر رابه 200درصد افزایش دهید.

ردیف اول نشسته از چپ به راست :1-حاج غلامرضا شمسایی (مهرجان) 2-سید عبدالله علوی (فرخی) 3- شیخ علی فقیهی 4- میرزا عبدالرحیم رحمانی(خور

) 5-میرزا باقر پسر میرزاسید مصطفی طباطبایی 6-میرزا یوسف 7-خجسته غلامرضایی(خور)

ردیف 2 از چپ به راست: 1-شیخ محمدتقی مهرجانی(مهرجان) 2-کربلایی محمدآقا بیک زفرقندی (اردیب) (نیای نگارنده) 3-حاج منتخب آل داوود 4-میرزا محمود کیوان 5-میرزا هدایت

ردیف3 از چپ به راست: 1- محمد حسن کلانتر (فرخی) 2-رمضان میرزاعلی ایراجی (ایراج) 3-میرزا جلال گرمه ای (گرمه) 4- محمد ابراهیم بیک (اردیب) وبه روایتی عباس بیک مهرجانی  5-کربلایی حسن اردکانی 6-حاج فتح الله خدایی (ایراج) 7-علی حسن حاجی آبادی 8-رضایی برادر حاج فتح الله 9-سید ابرهیم بیاضه ای (بیاضه)


کتاب فارسی هفتاد سال پیش


سند تاریخی قدیمی بیانگر آنست که اردیب در تقسیمات کشوری دهستان بوده است.

سندتاریخی ذیل جهت اطلاع اعضای شورای اسلامی اردیب ارائه شده است که بدانند روستای اردیب در تقسیمات کشوری دهستان بوده است و محلی مستقل که توابع اردیب زیر مجموعه آن بوده است .خواهشمند است این عزیزان کمی ازتجربیات واطلاعات افراد مسن تر روستا بهره مند شوندتادر رودربایستی های جاریه قرار نگیرند و  بدون اطلاع افراد روستا پای هر نامه ای امضا ومهر بزنند.