صورتجلسه مشترک شورای اداری شهرستان خورو بیابانک در مورخ 16/2/89

11 – اداره کل راه و ترابری موظف گردید نسبت به تکمیل راه‌های در دست احداث جندق به گرمسار خور به حلوان – بیاضه به حاجی‌آباد زرین و جندق به مصر اقدام نماید.

12 – مقرر گردید اداره کل راه و ترابری باتوجه به ترافیک سنگین محور نائین – خور – طبس نسبت به چهاربانده نمودن محور فوق تسریع نماید.13 – مقرر گردید اداره کل راه و ترابری نسبت به آسفالت راه جدید فرخی به خور اقدام نماید.14 – باتوجه به قطب کشاورزی و دامپروری بودن روستای عروسان کوره گز و بقیه روستاهای در مسیر و همجوار مقرر گردید اداره کل راه و ترابری نسبت به راه سازی مسیر مذکور اقدام نماید.

ه – فصل رفاهیات :

15 – مقرر گردید استانداری محترم استان اصفهان درخصوص برقراری پرداخت حق جذب مناطق محروم کارکنان دولت در شهرستان خور و بیابانک پیگیری لازم را به عمل آورد.

16 – مقرر گردید از سوی استانداری محترم استان درخصوص ارتقاء ادارات موجود که دارای نمایندگی هستند و ایجاد ادارات بانکهای فاقد شعبه پیگیری لازم به عمل آید.

و – صنعت و معدن ، اشتغال و گردشگری :

17 – مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به تکمیل زیرساخت‌های نواحی صنعتی خور و جندق اقدام نماید.

18 – مقرر شد با عنایت به اهمیت خاص پروژه پتاس در منطقه محروم خور و بیابانک ، موضوع تخصیص اعتبارات باقی مانده برای تکمیل بخش‌های زیربنائی آن و نیز تصویب طرحهای تکمیلی آن از جمله نمک صنعتی و هیدروکسید منیزیم و کلرید کلسیم ، از طریق ریاست محترم هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و نیز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پیگیری گردد. پیگیری در این زمینه برعهده ریاست محترم سازمان صنایع و معادن استان و مجری طرح مزبور می‌باشد.

19– سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری موظف گردید تا پایان سال 1389 نسبت به ایجاد زیرساختهای گردشگری شامل احداث سرویس‌های بهداشتی در مصر و گرمه و محور طریق‌الرضا اقدام لازم به عمل آورند.

0 – مقرر گردید تسهیلات لازم به سرمایه‌گذاران بخش گردشگری پس از تأیید فرمانداری توسط سازمان میراث فرهنگی پرداخت گردد.21 – مقرر گردید سازمان میراث فرهنگی یک دستگاه خودرو پیکاپ با تجهیزات کامل به نمایندگی جدیدالتأسیس میراث فرهنگی خور و بیابانک واگذار نماید.

ز – فرهنگ و آموزش :

22 – در موضوع ایجاد مجتمع فرهنگی شامل کتابخانه ، سالن مطالعه و ... در مرکز شهرستان خور مصوب شد ساختمان در حال ساخت موجود پس از تحویل توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف مدت یکسال تکمیل و تجهیز و به بهره‌برداری برسد و استانداری جهت تأمین هزینه کرد شهرداری مساعدت لازم را انجام نماید.23 - مقرر گردید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرمانداری جهت تکمیل مجتمع فرهنگی هنری مسجد جامع شهر فرخی اقدام لازم را انجام نماید.

ح – فصل مسکن – عمران شهری و روستایی :

24 – اداره کل بنیاد مسکن موظف گردید تا پایان خرداد سال 1389 نسبت به واگذاری زمین مسکن در شهرهای خور و جندق اقدام نماید.25 – مقرر گردید توسط بنیاد مسکن نسبت به تکمیل طرح هادی روستاهای ایراج – اردیب – چاه ملک – مهرجان – ابراهیم آباد و جعفرآباد تا پایان سال 1389 اقدام نماید.26 – مقرر گردید توسط بنیاد مسکن نسبت به تکمیل طرح هادی روستاهای عروسان گلستان – مصر – قادرآباد – گرمه – هفتومان – و بیاضه تا پایان هفته دولت در سال 1390 اقدام نمایند.27 – مقرر گردید بنیاد مسکن با هماهنگی و همکاری مدیریت بحران استان نسبت به زه‌کشی و دفع آبهای سطحی روستای گرمه اقدام نماید.28 – مقرر گردید یک دستگاه خودروی حمل زباله به منظور جمع‌آوری زباله‌های روستاها در اختیار فرمانداری قرار گیرد.29 – مقرر گردید از سوی استانداری محترم به منظور شروع عملیات احداث ساختمان فرمانداری خور و بیابانک مبلغ 000/000/000/4 ریال اختصاص یابد.

ط – فصل ورزش :

30 – مقرر گردید توسط اداره کل تربیت بدنی استان نسبت به احداث زمین چمن مصنوعی و خوابگاه ورزشی در مرکز شهرستان پیگیری لازم انجام گردد. ٣١-مقرر گردید توسط اداره کل تربیت بدنی نسبت به احداث استخر شنا در شهرهای خور و جندق و مرمت استخر شنای موجود فرخی مطالعه و اقدام لازم انجام گیرد.

ی – فصل انتظامی :

32 – به منظور تجهیز و راه اندازی ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان مصوب شد مبلغ
000/000/000/1 ریال توسط استانداری محترم تا پایان سال 89 اختصاص یابد

/ 0 نظر / 6 بازدید