اندرحکایت نبود روحانی در روستا

در این مورد مدیران وبلاگهای اردیب بوستان  پر گل سیب و اردیب نیوز  ابراز نظر نموده اند که حاکی از  احساس مسئولیت این دو عزیزمی باشد.

بامطالعه تمام این موارد اینجانب مفاد جوابیه مدیر وبلاگ اردیب نیوز را درست نمی دانم ایشان یکطرفه به قاضی رفتند .ودر آخر هم اهمال وسستی شورای روستا وهیئت امنای مسجد وحسینیه را برگردن هیئت امنا حسینیه تهران وتهرانیها انداختند.

بیان موضوعاتی مانند اینکه خانه عالم ساخته نشده است وعدم توانایی مالی افراد مقیم روستا برای تامین هزینه روحانی هم نمی تواند رافع این اهمال وسستی شود.

چگونه در این چندین سال که خانه عالم نداشتیم چنین اتفاقی حادث نشده بود؟

-تامین هزینه خانه عالم برعهده تهرانی هاست ؟هزینه ساخت خانه عالم وهزینه مبلغ  از سوی نهادهای مربوطه تامین می شود .

-  درسالهای  گذشته چه افرادی هماهنگ کننده این امر بوده اند؟

اگروظیفه شورا ودهیار نبوده است چرا و چگونه قبل از ماه مبارک رمضان ازآقای شیخ حسین موبد دعوت بعمل آورده اند و چرا برای جایگزین اقدامی  انجام نشده است؟

شورای روستا گرمه چگونه توانسته است شیخ حمید شیخ را جذب نماید اما  دست اندرکاران روستای خودمان به این فکر نبوده اند؟

-  چگونه  در ایام محرم  وسالهای قبل این دو روحانی محترم  می توانستند در اردیب حضور داشته باشند والان یکدفعه هر دو قادر نبوده اند به اهالی روستا ی خودشان خدمت نمایند؟تبلیغ شعائراسلامی  در روستای اردیب با سایر مناطق چه تفاوتی دارد؟

-  و.........

در  اتفاق حادث شده اعضای شورای اسلامی روستا،دهیاروهیات امنامسجد صاحب الزمان (عج) و هردوعزیز روحانی روستا حجت الاسلام حمیدرضاشیخ (مبلغ در روستای گرمه)وحجت الاسلام حسینعلی موبد(مبلغ در بندرعباس )  کوتاهی نموده اند .

لذا باید تدبیری اندیشید تا اینگونه اتفاقاتی حادث نشود.

/ 1 نظر / 21 بازدید
تنها

خوب اردیبی ساکن راست میگه چکاردارید به اردیب؟خود اردیبیها بانبود روحانی کنارآمدن شماها چکارشون دارید؟بندگان خدا ی اعضا شورا ودهیار با دست خالی دارن تمام وقت هرکاری که از دستشون برآمده انجام دادن حالا شما ازاینجا میخواهید برای اونها تصمیم بگیرید ولشون کنید از پس کار خودشون برمیان