تبریک به حجاج

جناب حاج عباس محتشم وحاجیه خانم شیخ

کعبه، بوسه گاه هزاران مجنون است که در پی لیلای دیدار، رنجِ بادیه بر دوش

 کشیده و بار هجران را تحمّل کرده اند تا به این مَطاف و مسعی

برسند انشاءالله توفیق دوباره شامل حال شما شود .

 گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور

ائمه بقیع است.زیارت شما قبول

/ 0 نظر / 22 بازدید