خوشبختی ......

خوشبختی یعنی لذت بردن از زندگی  در تمامی حالات و شرایط زندگی... 

 

زنــــدگــی مثل چــای درست کـردن میـ مانـــد:

 

خـــودبینی ات را بـجــــوشـان، نـگـرانـی هـایت را تبـخیـر کـن،

غــم هـــایــت را رقـیـــق کـن، اشتبـاهــایــت را از صــافی بــگـــذران

و آنــوقت طعــم خــوشبـخـتـی را بــچــش ...

/ 2 نظر / 24 بازدید
افزايش ورودي و فروش

ارسال ايميل انبوه آلفا (ارسال ايميل به گروههاي ياهو) http://alphasender.ir آي دي آنلاين AlphaGroup20 AlphaGroup20@yahoo.com 09218278478

حسين سعيدي(چوپانان،مقيم مرکز)

اين عکس خيلي زيبا و با کلاس هست .مثل خود بچه هاي ارديب