امام حسن عسگری (ع)

حسنعسکری

امامانشیعه

نقش

یازدهمین امامشیعیان

نام

حسن عسکری

کنیه

ابومحمد

تولّد

۸ربیع الثانی سال۲۳۲پس ازهجرت

زادگاه

مدینه

مدفن

مرقد امامان علی الهادی و حسن عسکری،سامرا

طول عمر

پیش ازامامت ۲۲سال
(
سال ۲۳۲ تا۲۵۴پس ازهجرت)
دورانامامت ۶سال
(
سال ۲۵۴ تا۲۶۰پس ازهجرت)

القاب

عسکری

زکی ابن الرّضا

همسر

نرجس خاتون

پدر

هادی

مادر

حدیث یا سوسن

/ 0 نظر / 5 بازدید