پست های ارسال شده در فروردین سال 1389

نقدی بر عملکرد بخشدار محترم شهرستان خوروبیابانک از دیداردیب نگین کویر

بخشداری ها الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش : ·         اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش ·         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید