پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

به بهانه سالروز خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندس

در ریاضیات تحریرهایی بر آثارآوتولوکوس ، آرستارخوس ،اقلیدس ،آپولونیوس،ارشمیدس ، هوپسیکلس ، تئودوسیوس منلائوس وبطلمیوسنوشت. از جمله مهمترین آثار اصیلاصیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید