پست های ارسال شده در آدر سال 1390

نوحه سنتی

نوحه حضرت قاسم (ع) بیامادرازحرم بیرون سروبستانت                      میرود میدان کفن بنمابرتن قاسم تازه دامادت                      میرودمیدان بیامادردرددلگویم  این دم آخر                          باتوازاحسان بوداندراین صحرای ستم دیده                       خالق سبحان زجورچرخ نوگلت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید