پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

بسی شاعر و عالم نیک بین ............به خود پرورانده است این سرزمین

فرزین ثابتی (آصف) 1- میرزاجعفراردیبی (فرزند محمدحسین اردیبی )برادر حاج عبدالعلی از مفاخر منطقه بیابانک در عهد قاجار بوده است.وی منشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

بیانیه طباطبایی نائینی نماینده مردم شریف شهرستانهای نائین وخورو بیابانک

بزرگ مردمان دیاراندیشه وصبر سلام برشما ضمن شادباش طلیعه ی نوروز فرخنده ودرحالی که سالروزحماسه ی بزرگ نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید