پست های ارسال شده در آدر سال 1393

رحلت رسول اکرم (ص) وامام حسن مجتبی (ع) وامام رضا (ع) برشما تسلیت باد.

  دختر بدر الدجا   دختربدرالدجا امشب سه جاداردعزا      گاه می گویدپدر گاهی پسرگاهی رضا وای زالماس جفا،وای به فربت مبتلا گاه اندر کربلا برسینه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 47 بازدید