پست های ارسال شده در تیر سال 1394

زینبت گشته پریشان مروبابایم جگرم راتو مسوزان مرو بابایم

زینبت گشته پریشان مروبابایم              جگرم راتو مسوزان مرو بابایم ترک این باغ تو ای حیدرکرارمکن جان زینب زخدایت طلب مرگ مکن ای امید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید