مدح حضرت فاطمه (س)دراشعارشاعران قدیمی

جز کهزهرا وعلی واولادشان

     

مر رسولمصطفی را کیست آل؟

 

لعنت کنم بر آن بت کز امتمحمد

     

او بود جاهلان را ز اول بت نخستین

لعنت کنم بر آن بت کزفاطمه فدک را

     

بستد به قهر تا شد رنجور و خوار وغمگین

لعنت کنم بر آن بت کو کرد وشیعت او

     

حلقحسین تشنه در خون خضاب و رنگین[۵]

نشوی غافل ازبنیهاشم

     

وز یَدُ اللهِ فوقَ ایدیهم

داد حق شیر این جهان همه را

     

جز فطامش ندادفاطمه را[۶]

           

 

سراسر جمله عالم پر ز شیرست

     

ولی شیری چوحیدر باسخا کو

سراسر جمله عالم پر زنانند

     

زنی چونفاطمه خیر النساکو

سراسر جمله عالم پرشهیدست

     

شهیدیچونحسین کربلا کو[۷]

وحشی

ماتم فرزند پیغمبر بود بر جمله فرض

     

گر یزیدی سیرتی این را نداند گوبدان

رفته زهرا عصمتی در خلوت آل رسول

     

کامده آل علی از فرقت او در فغان

 ١ ١سعدی، مواعظ، قصاید فارسی، شکر و سپاس و منت و عزت خدای ٢سعدی، بوستان، در نیایش خداوند، فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام

  1. ٣ مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم از مثنوی، انکار کردن موسی علیه السلام بر مناجات شبان
  2. ۴ ناصرخسرو، دیوان، تقوی ص ۴
  3. ۵ناصرخسرو، دیوان اشعار، قصاید، از کین بت‌پرستان در هند و چین و ماچین
/ 1 نظر / 5 بازدید
نوای کویر

آقای ثابتی سلام از وب شما بازدید نمودم مطالب خوبی در ان قرارداده اید که از ان استفاده نمودم اردیب نگین کویر را لینک نمودم شما هم نوای کویر را لینک کن