سرانجام انتظارها به سر آمد

سرانجام انتظارها به  پایان آمد و چهره کاندیدای مجلس نهم نمایان شد براساس اخبار منتشرشده درحال حاضر 11 نفرمی باشند که پس از مراحل تایید صلاحیت از سوی مراجع ذیصلاح رقابت  نامزدهای انتخاباتی واجدشرایط آغاز میگردد.

باعنایت به اینکه اعتقاد راسخ اینجانب بر حمایت از کاندیدای بومی بوده ودراین مورد مطالب بسیاری نوشتم اما حسب  دلایل متعدد در این مدت درمورد انتخابات مطلبی درج نگردید  تا پیش داوری نکرده وپس از بمیدان آمدن افراد درخصوص معرفی وکارایی آنها به مقایسه پرداخته واصلح ترین فرد بومی را معرفی وحمایت نماییم. ازبین افراد ثبت نام کرده چهارنفر( البته فعلا )از شهرستان خوروبیابانک می باشند که حسب امر  به بیان مشخصات و رزومه آنها خواهیم پرداخت و از نظرات آنها جهت کاندیداتوری جویا خواهیم شد ودرصورت تمایل این عزیزان به بیان نظرات ومصاحبه آنها خواهیم پرداخت .

/ 0 نظر / 21 بازدید