دفتر سرپرستی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)در شهرستان خوروبیابانک

در مرداد و شهریورسال87 از سوی مدیر مسئول محترم روزنامه نسل فردا و دبیر محترم سرویس خبر روزنامه اصفهان زیبا به عنوان نماینده خبری انتخاب شد و در مورخه 28 / 6 / 87 از سوی بخشداری محترم خوروبیابانک و فرمانداری شهرستان نایین به کلیه ادارات ، ارگان ها ، شوراها ی اسلامی و دهیاری ها معرفی گردید و مجوز فعالیت گرفت .

فیروزی اولین خبرخود را در بخش کوتاه ازحوادث روزنامه نسل فردا چاپ کرد و ازآن تاریخ نزدیک به 200 خبر از وی در این روزنامه چاپ شده است .

رفته رفته فعالیت خود را در مهر ماه سال 87 با سایت نایین نیوز آغاز کرد و به دلیل شهرستان نبودن خوروبیابانک اخبار با واسطه در روزنامه های سراسری چاپ می شد و تنها پل ارتباطی خوروبیابانک در چاپ اخبار روزنامه های سراسری سایت نایین نیوز بود و کم کم توانست به عنوان نماینده خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) در خوروبیابانک به فعالیت خود ادامه دهد .

هنگامی که در 29 / 5 / 88 خوروبیابانک به شهرستان ارتقا ء یافت با اهتمام فراوان اولین خبر یعنی ( برگزاری مسابقه شتر سواری در کویر ) را مستقیما به روزنامه های کثیر الا نتشار سراسری : ( اطلاعات ، کیهان ، رسالت ، جمهوری اسلامی و ... ) ارسال کرد و به عنوان خبرنگار روزنامه های مذکور در شهرستان خوروبیابانک شناخته شد و در مجموع توانست بیش از 300 خبر را به خبرگزاری ها ارسال و در جراید به چاپ رساند .

این جای بسی خوشحالی است که به صورت رسمی اخبار شهرستان خوروبیابانک در خبرگزاری ها و مطبوعات اعلام می شود . امید است این روند هم چنان تداوم یابد و هم کاری مردم و مسئولین نیز با این گونه دفاتر روز به روز گسترده شود

 

تلفن های تماس خبرگزاری (محسن فیروزی)

3234691-0913

4290300-0324

/ 0 نظر / 4 بازدید