نجوای دل

     یافاطمه من عقده دل وا نکردم                گشتم ولی قبر تو را پیدانکردم

      چشم انتظارم مهدی(عج) بیاید                 تا  تربتت  را  پیدا نماید

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود     خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که ره بستی میان کوچه هابرفاطمه  گردن را می شکست آنجااگر عباس بود 

کاش روز حادثه در پشت در زهرانبود              شاهد پهلو شکستن زینب کبری نبود

کاش وقت درشکستن پای دشمن می شکست تا که میخ در نشان سینه زهرانبود 

 

نخلی که شکست ثمرش رانزنید        مرغی که زمین خورده پرش رانزنید

دیدیداگردست مردی بسته است          دیگر درخانه همسرش  را   نزنید

/ 0 نظر / 5 بازدید