نوحه ماه محرم

 

محرم 

فراش قضازدبه فلک خیمه ماتم                  درماه محرم

معمارقدرریخت بنای الم وغم                     درماه محرم

نیلی به سرافکنده در این ماتم عظما          این گنبد مینا

خم گشته به فردوس قد حضرت آدم           در ماه محرم

می گفت سلیمان جهان وارث ادریس           که ای حضرت بلقیس

برچشم مکش سرمه و بر زلف مده خم       در ماه محرم

گفتا به دل غمزده یوسف به زلیخا                  که ای شوخ شکرخا

بر تخت مزن تکیه چنین با دل بی غم             در ماه محرم

حوران بهشتی که به عیشند و دل شاد       خرسند به داماد

باید که سیه  جامه نمایند  فراهم                  در ماه محرم

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد رضا

دمتون گرم