کتاب سوگنامه اردیب (چاپ اول و دوم)

کتاب سوگنامه اردیب (مجموعه نوحه های سنتی و قدیمی ماه محرم و صفر در روستای اردیب)

چاپ اول: 1392

چاپ دوم: 1397

نویسندگان:

عباس ثابتی

علی فریدونی

/ 0 نظر / 52 بازدید