دیروز و فردا

تنها دو روز از سال نمی توانی کاری بکنی :

               یکی دیروز

یکی فردا                             

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
ئشیه_شمثئخاشئئشی@غشاخخ.زخئ

ازدیدن سایت بروزوزیبای شما لذت بردم همه اخبار منطقه را تحت پوشش قرار دهید فوق العاده میشود