نوحه

دختر بدر الدجا

 

دختربدرالدجا امشب سه جاداردعزا      گاه می گویدپدر گاهی پسرگاهی رضا

وای زالماس جفا،وای به فربت مبتلا

 گاه اندر کربلا برسینه و بر سر زند     گاهی اندر شهرطوس افغان کند بهر رضا

گاهی اندر هجر پیغمبر زند بسر زغم  گاهی ازداغ حسن  دارد بسر شور و نوا

وای زالماس جفا،وای به فربت مبتلا 

یکطرف بیندبخون جسم حسینش بیکفن  یکطرف بیند بخون قلب امام مجتبی

میکندگاهی نظر برراس پر خون حسین   می کند گاهی  نظر برگردن زین العبا

 وای زالماس جفا،وای به فربت مبتلا 

 می رودگاهی بشهر طوس با آه و فغان  می زندبر سینه و بر سر ز هجرا رضا

 بارالها ده تسلی  قلب  زار  فاطمه        دیدگانش را  نما روشن  تو در روز جزا

        وای زالماس جفا،وای به فربت مبتلا

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
افق

عباس جان سلام چند روزی بود که آپ نمی شدی .هراس داشتم که یک وبلاگ اردیبی در حال تعطیل شدن است اما خوشحالم که با لوگوی جدید و البته شکیل تر از قبل به میدان آمدی. اگر در مورد آثار تاریخی اردیب مطلبی داری یا بفرست برایم یا شما خود منتشر کن-با احترام افق اردیب