حضور آقای دکترحسنی در روستای اردیب

آقای دکتر حسنی نماینده محترم نائین (درحقیقت نائین و بافران)  ازوقتی که برای بار دوم نمانیده مجلس شد برای اولین بار برا ی دقایقی در شبستان حسینیه اردیب در بین مردم حاضر شد حدود ساعت 9 که مراسم نوحه خوانی برپا بود ایشان وارد و مردم فهیم روستا بر حسب ورود میهمان مراسم رادرشب تاسوعای حسینی قطع کردند نماینده محترم  هم حدود پانزده دقیقه در رابطه با امام حسین وقیام عاشورا صحبت کردند وبه علت فشردگی برنامه ها گفتند که بیشترنمیتوانند در اردیب بمانند وبه سرعت شبستان  را ترک کردند این در حالی بود که تعدادی از جوانان قصد صحبت با ایشان را داشتند.
آقای دکتر شماوظیفه نمایندگی دارید لذاخواهشمنداست به وظیفه خود بپردازیدو برای خطابه و موعظه به اندازه کافی روحانی ومداح و.. وجوددارد.
 اصلاهدف شما ازورودبه اردیب چه بود ؟الله اعلم .

شمافقط رای این مردم رامی خواستید روستای اردیبی که در دهه های 40و30 دارای مدرسه و بهداری بوده اما پس از سه دهه اکنون ... شما چه گلی به سر مردم این منطقه زده اید غیر از بردن حق مردم بیابانک برای زدن کارخانه و ...در نایین و حومه آن.شماکه یارای پاسخ به درد دل چند کشاورز زحمت کش راندارید لذا بگذارید در چنین شبهایی به عزاداری خود بپردازند وبه قول شاعر :تو که یارم نه ای خارم چرایی ...؟چند سوال بی جواب در آن شب راپاسخ دهید:

1-تعمیرات وراه اندازی جاده آبگرم به روستاهای جنوبی پس از وعده های چندساله چه شدوچه خواهد شد ؟

2-باحضور شمادرکمیسیون بهداشت تامین یک دستگاه آمبولانس خیلی مشکل است ؟خوشبختانه حضور شمادرمجلس باعث دوری پزشک از این مناطق هم شد.

3-آیامنطقه خوروبیابانک ظرفیت احداث یک کارخانه راندارد؟و...

آقای دکتر حسنی آنقدر عجله داشتید که این دفعه نتوانستیم از تلاوت دعای فرج شمابهره مند شویم .

/ 0 نظر / 5 بازدید