# إرابه

استادفرزین ثابتی برگ زرین دیگری به افتخارات شهرستان خوروبیابانک افزود.

اردیب نگین کویر: باعث بسی افتخار وخرسندی است که عزیزی از روستای اردیب  استادفرزین ثابتی    برگ زرین دیگری به افتخارات شهرستان خوروبیابانک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید

سخنی با مسئولان آموزش وپرورش استان اصفهان و شهرستان خوروبیابانک

بااهدائ سلام ودعای خیر  درپی اقدامات صورت گرفته دررابطه بافروش مدرسه روستای اردیب دربین این همه امکانات دولتی در کل استانها ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید