# اشعارحمید_ثابتی

تنها عشق زانو نمی زند

میتوان پرنده رادرقفس زندانی کرد.............                ولی نمیتوان پرواز را به بندکشید...............                           میتوان مسیرآب را عوض کرد...........                                  ولی نمیتوان جلوی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید