سپاس

به داشته هایت که بیندیشی دیگر چشم نخواهی داشت

به دست دیگری....آرامش در دوست داشتن داشته هاست
...
در بخشش بی منت...و در دعا برای دیگران...

خداوندا

مگذار حسد راهی بیابد به قلبهایمان..

که بی شک هرجاکه وارد شدخانه ای آراسته

است زیبنده ی شیطان..

 

/ 0 نظر / 80 بازدید