روز مادر بر تمامی مادران مبارک باد

روز مادر روزی است که به یادبود و افتخار مادران در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود.

در ایران روز مادر و روز زن (به طور رسمی ۲۰ جمادی الثانی) که گفته می‌شود زادروز فاطمه زهرادختر پیامبر اسلام است. از آنجا که این روز بر مبنای تقویم قمری است روز مشخصی نداشته و در طول سال در گردش است.

انگلستان، نخستین کشوری بود که روز مادر را بوجود آورد. در برخی از کشورهای غربی (ازجمله انگلستان) دومین یکشنبه ماه مه هر سال روز مادر نام می‌گیرد. این فکر توسط خانمی بنام جولیا واردهو به آمریکا برده شد و اولین روز ماه ژوئن به عنوان روز مادر تعیین گردید. در سال ۱۹۲۴ کنگره آمریکا دومین روز ماه مه را به عنوان روز مادر تعیین نمود. در ژاپن، زادروز همسر وقت امپراطور به عنوان روز مادر گرامی شمرده می‌شود. در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ روز مادر بر پایه گاهشمار ایرانی ۲۵ آذر به مناسبت روز تولد مادر شاه که منجر بوجود روز تشکیل بنیاد مادر و کودک شده بود.

خداوند در جای جای قرآن کریم، به تکریم و احترام پدر و مادر و احسان به آنان سفارش و در مواردی، احسان به والدین را در کنار عبادت حق می‌‌آورد، ولی با همه این توصیه‌ها، در جایی که از زحمات آن دو یاد می‌کند، تنها از دشواری‌هایی که مادر تحمل کرده، نام می‌برد و می‌فرماید: «ما انسان را سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، (خاصه مادر)، زیرا مادر، بار وجود فرزند را به سختی حمل کرده و به سختی فرو نهاده است.» بله آنجا که سخن از سختی‌ها و زحمات است، خداوند نام مادر را مخصوص بیان می‌دارد تا بلندای حق او بر فرزند، آشکار شود.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید