آگهی استخدام در واحد پتاس خور و بیابانک

معافیت دائم قانونی غیر پزشکی برای متقاضیان مرد (کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمی‌باشد)

4- حداکثر سن متقاضیان تا تاریخ 01/03/1389 40 سال تمام (متولدین 01/03/1349 به بعد).

توضیح: حداکثر سن داوطلبان ایثارگر مطابق قانون ذیربط رعایت خواهد شد

5- عدم اشتهار به فساد اخلاقی ، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد(با تأییدمراجع ذیصلاح)

6- عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه و موسسات آموزش عالی و یا سایر مراکز آموزشی (بصورت تمام وقت، نیمه وقت یا شبانه)

7- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی

8- دارا بودن سلامت و توانایی کامل جسمانی و روانی برای انجام شغل محوله

ب - نحوه و مدت ارسال مدارک

متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری 31/02/89 فرم ثبت نام را به همراه مدارک مورد نیاز ارسال نمایند . لازم به ذکر است:
1- مدارک ارسالی پس از موعد مقرر پذیرفته نخواهد شد.

2- تکمیل و ارسال فرم ثبت نام و مدارک برای داوطلبانی که پیش از این و به هر طریق دیگری اعلام تمایل به خدمت در این شرکت نموده اند الزامی است.

3- کلیه مدارک به نشانی اصفهان ، شهرستان خور و بیابانک ، واحد پتاس قسمت کارگزینی ارسال گردد . (روی پاکت نوشته شود برای استخدام)


ج - مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

1- دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید و پشت نویسی شده . (یک عکس بر روی برگ تقاضای ثبت نام الصاق شود)

2- تصویر خوانا از کلیه صفحات شناسنامه عکس دار

3- یک برگ تصویر خوانا از اصل آخرین مدرک تحصیلی با ذکر معدل در متن آن . (به کلیه مدارکی که فاقد عنوان رشته تحصلی و معدل کل باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد)

4- یک برگ تصویر دو طرف کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم قانونی برای آقایان . (بجز هرگونه معافیت پزشکی)

5- گواهی سابقه کار مرتبط

6- مدارک صادره برای ایثارگران ، خانواده معظم شهدا ، بسیجیان فعال گردان های عاشورا و الزهرا و معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط.

7- فرم تکمیل شده ثبت نام (لطفا برای دربافت فرم، کلیک کنید)

8- یکبرگ خلاصه سوابق کاری و آموزشی


تذکرات مهم:

1- متقاضیان بومی مناطق استان اصفهان و یزد در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند.

2- به گواهی های ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در رشته های تحصیلی مورد نیاز و همچنین مدارک تحصیلی معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- در صورت پذیرش جهت مصاحبه با متقاضیان تماس حاصل خواهد شد.

4- به مدارک داوطلبانی که اطلاعات غیر واقعی یا ناقصی ارائه نمایند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . چنانچه در هر مرحله از بررسی ها مشخص شود داوطلب واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده در آگهی نبوده است حتی در صورت توفیق در آزمونهای مربوطه ، ادامه رسیدگی به وضعیت استخدامی وی منتفی خواهد شد و در صورت اشتغال به کار نیز با وی تسویه حساب خواهد شد.

5- تاریخ اخذ مدرک تحصیلی کلیه داوطلبان می بایست قبل از تاریخ 01/03/88 باشد.

6- سهمیه های استخدامی ایثارگران و فرزندان معظم شهدا مطابق قوانین مربوطه اعمال خواهد شد.

7- پس از بررسی مدارک و مصاحبه تخصصی بنابه نظر شرکت حداقل تا دو برابر ظرفیت مورد نیاز پذیرش شده و از این افراد برای طی مراحل استخدامی از قبیل گزینش ، معاینات پزشکی و ... دعوت بعمل خواهد آمد .

(بدیهی است قبولی در مصاحبه تخصصی به منزله استخدام نمی باشد بلکه استخدام شامل قبولی در مصاحبه تخصصی ، معاینات پزشکی ، گزینش و سایر مراحل استخدامی ، ضمن رعایت سهمیه های مربوطه می باشد)

8- از کلیه پذیرفته شدگان نهایی تعهدنامه محضری مبنی بر انجام خدمت به مدت حداقل 5 سال از تاریخ استخدام اخذ خواهد شد . عدم ارائه تعهدنامه یاد شده بمنزله انصراف از استخدام تلقی شده و قبولی فرد کان لم یکن اعلام خواهد شد.

9- شرکت فاقد هرگونه مهمانسرا ، منازل سازمانی و سرویس ایاب و ذهاب بوده و تعهدی در قبال اسکان و ایاب و ذهاب پذیرفته شدگان نخواهد داشت.

10- درصورت انصراف پذیرفته شدگان پس از دعوت به همکاری هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید